Næring og offentlig

Vi gjennomfører prosjekter innenfor både offentlig og privat sektor, og har stor variasjon i våre oppdrag. De siste årene har vi gjennomført prosjekter av forskjellig størrelse til en lang rekke aktører.

Vi har gjennomført mange ulike typer prosjekter i løpet av de siste årene. Her er lite utvalg som viser noe av bredden i våre oppdrag:


Prosjekt: Elveparken Benterud trinn 1, 2 og 3

Byggherre: Tronrud Eiendom AS

Beskrivelse: 4 punkthus er ferdig og overlevert. 2 er under oppføring


Prosjekt: Omlastingshall

Byggherre: Ringerike og Hadeland Avfallsselskap AS

Beskrivelse: Omlastingshall for avfall


Prosjekt: Eneboliger i rekke

Byggherre: Nordliveien KS

Beskrivelse: 11 eneboliger i rekke, Lørenskog


Prosjekt: Kafèbygget og Hegnhuset på Utøya

Byggherre: Utøya AS

Arkitekt: Erlend Blakstad Haffner

Beskrivelse: Utbygging av Kafèbygget og oppføring av Hegnhuset