Vedlikehold av tak - hva bør du tenke på?

Vedlikehold av tak - hva bør du tenke på?

Å forhindre en taklekkasje handler for det meste om god taktekking, og jevnlig inspeksjon og vedlikehold. Vi har snakket med vår leverandør Mataki om hva du som huseier bør tenke på i forhold til vedlikehold av ditt tak. 

Sjekk taket regelmessig 

Over halvparten av huseiere sier at de ikke har sjekket taket sitt på to år, mens 20 % sier de aldri har gjort det. Det er å be om trøbbel. Det er mye bedre å oppdage at taksteinene begynner å slå sprekker, eller at mønepannene begynner å bli litt vel værbitte, mens det fortsatt kan gjøres noe med, uten å bytte ut hele konstruksjonen.

Bruk en sjekkliste

Lag en sjekkliste over ting som skal sjekkes på taket med faste intervaller. Listen bør inneholde de viktigste tingene:

  • Primærtekking
  • Mose og alger
  • Undertak
  • Takrenner og nedløp
  • Gjennomføringer

Rutiner

Det viktigste du kan gjøre er å etablere en fast rutine med kontroll av taket f.eks. hver vår og høst. Da vil du oppdage feil på et tidlig tidspunkt, og kunne rette det før skaden vokser seg stor. Sjekklisten er et godt hjelpemiddel for å sikre at du får kontrollert de viktigste punktene. 

1. Primærtekking 

Rutinesjekken trenger ikke være omfattende. Det viktigste er å se etter om primærtekkingen, det vil si shingelen eller taksteinene, ligger som den skal. Ikke dropp dette bare fordi taket ditt er nytt – det er vanlig at noen takstein knekker og må skiftes ut i løpet av det første året eller to.

2. Mose og alger

Alger og grønske kan fjernes med spesialmiddel fra byggevarebutikken. Viktigere er det å fjerne mose. Mosen kan tette sluk og renner. Dessuten drar den til seg mye fuktighet, og det er ikke gunstig for taket. Mosen kommer igjen uansett hva du gjør, så trikset her er å ta regelmessige sjekker på taket, og fjerne den for hånd eller ved hjelp av en enkel kost.

3. Undertak

Det kan også være smart å sjekke undersiden av taket etter for eksempel fuktskader, dersom du har et loft. Her i Norge er vi særlig utsatt for fukt og frostskader, siden vi har såpass kalde vintre. Finner du fukt her kan det skyldes både lekkasjer utenfra eller utett dampsperre som slipper fuktig luft gjennom fra innsiden.

4. Takrenner og nedløp

Løv, skitt og smuss bør helst fjernes fra takrennene ett par ganger i året. Spyl takrennene rene med hageslangen. Da får du samtidig sjekket at skjøtene er tette. Sjekk også at risten som hindrer løv og skitt å komme ned i nedløpet er på plass. Ved tett nedløp, fjern nederste del av nedløpet og ta ut det som sitter fast i røret.

5. Gjennomføringer 

Sjekk rundt piper og luftehatter. Sitter beslagene fast? Alle fuger ser ut til å være i orden? Kontroller også andre innfestinger og gjennomføringer som takvindu, samt innfesting for parabol eller antenne.